Åtta platser inom YH-flex att söka nu!

Musikmakarna har av Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljats ytterligare 8 nya studerandeplatser inom försöksverksamheten YH-flex. Syftet är att inom yrkeshögskolan förbättra möjligheterna att genom tillgodoräknande och individuella studieupplägg effektivisera vägen till examen. 

 

Dessa platser är avsedda för sökande som vill genomföra den 2-åriga utbildningen Musikmakarna inom ramen för ordinarie verksamhet, men som redan har vissa kompetenser och kunskaper som den sökande vill få tillgodoräkna sig och validera bort. Det kan gälla vissa kurser, Lärande i Arbete med mera som den sökande kan anse sig redan ha tillräckliga kunskaper och kompetenser i. De studieplaner som upprättas för dessa åtta platser kommer alltså att bli individuellt anpassade. En större eller mindre del av utbildningen kan valideras bort, genomföras på distans och/eller med andra flexibla lösningar. 

 

Kort söktid! Utbildningsplatserna söks via ordinarie ansökan här på vår hemsida. Ansökningswebben öppnar fredag den 17 juli kl 12.00 och stänger den 7 augusti. 

Den som redan under våren haft en aktuell ansökan insänd i vårt system för hösten 2020 kan maila mig på ulla@musikmakarna.se och åberopa den. 

 

Bästa hälsningar,  Ulla Sjöström

Ansök här »

Service office: 
0660 - 10560
Email: 
info@musikmakarna.se
Fax: 
0660 - 10569